Kulturtirsdage

Hver tirsdag fra uge 28-32 præsenterer Kulturium
en helt særlig kulturoplevelse.
P R I S : 5 0 K R . / 2 5 K R . F O R G I R A F M E D L E M M E R
Der er et stærkt begrænset antal billetter.